Köszöntő

Határtalanul- Felvidék 2017.06.01.-2017.06.04.

KÖZLEMÉNY !!!

A Közlemény a tanköteles korú gyermekek első évfolyamra történő beíratásáról című dokumentumot a lap alján található csatolmányok közül lehet letölteni

2016. Április 14.-15. (Csütörtök, Péntek)  Csütörtök: 8:00 - 19:00 óra, Péntek: 8:00 - 18:00 óra

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a 2016/17. tanévi iskolai tankönyvrendelésével kapcsolatos jogszabályokról és teendőkről

2013. szeptember 1-jétől az állam években felmenő rendszerben, térítésmentesen biztosítja a tankönyveket atanulók részére. Ez azt jelenti, hogy a 2016/17-es tanévben az első, második és harmadik, negyedik évfolyamon kapnak a tanulók államilag finanszírozott tankönyvcsomagokat. E mellett rászorultsági alapon a 5.-8. évfolyamokon továbbra is biztosítjuk az ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény).

A 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy –az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki

· tartósan beteg,

· szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,

· több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy

· egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

· három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,

· rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

· a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

A 17/2014. EMMI rendelet értelmében az iskola igazgatója köteles felmérni, hány tanuló jogosult a normatívkedvezményre. Az igénylést a fenti rendelet 5. mellékletében meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat.

A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.

A kedvezményre való jogosultság igazoláshoz a következő okiratok bemutatása szükséges:

 a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; (a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell

fogadnia bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt)

 tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról

szólóigazolás; (a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti

számlakivonatot, a postai igazolószelvényt)

 a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról szóló határozat,

a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet a 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet szerint kiállított igazolás.

Iskolánkban a normatív kedvezményt az alábbi módon tudjuk biztosítani:

Kölcsönzés útján adjuk használatba az iskola könyvtár állományát képező tankönyveket.

Az ingyenes tankönyvre jogosult tanuló szülője a tankönyvrendelő nyomtatványon jelezheti majd, ha valamely tankönyv esetében nem szeretne élni a kölcsönzés útján biztosított lehetőséggel, ebben az esetben a megjelölt tankönyvet önállóan a http://webshop.kello.hu oldalon rendelheti meg és térítés ellenében veheti át.

Kérjük, Önöket, hogy a tanulói tankönyvtámogatás igényléséhez szükséges kitöltött nyomtatványt, valamint a jogosultságot igazoló okirat másolatát szíveskedjenek visszaküldeni legkésőbb 2016. március 31-ig.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a fenti határidő jogvesztő, ami azt jelenti, hogy a határidőre le nem adott támogatásigénylést nem áll módunkban figyelembe venni!

Amennyiben várható, hogy 2016. június 10-ig gyermekük jogosulttá válik a támogatásra (testvér születik, orvosi kivizsgálás folyik, stb.) kérjük, hogy az igénylőlapot már most töltsék ki, és az igazolást legkésőbb 2016. június 10-ig mutassák be.

Sümegcsehi, 2016. március 22.

Szabóné Nagy Erzsébet

 

igazgató

 

 

Sok szeretettel köszönjük honlapunkon!

A Fazekas József Általános Iskola és Óvoda egyetlen, az 1700-as évek végétől működő intézménye Sümegcsehinek.
A hosszú történelmi múltra visszatekintő intézmény nemcsak gyermekek oktató-nevelő munkáját vállalta fel,
hanem a község kulturális életének szervezését is. Példát mutatott a nehéz történelmi időkben a szülőföld iránti szeretet és a közös összefogás teremtő erejéről.

*******************************

!!! H Í R E I N K !!!

*******************************

 

Diákok! Szülők! Kollégák! Megjelent a Firkász új száma, amely elérhető az Események menüben a Firkász cikkben! (A fájl betöltése néhány percet is igénybe vehet!)

*******************************

Elektronikus Bűnmegelőzési Információs Rendszer hírlevele: